de Lachduif                                     

 terug                   Streptopelia risoria                                               ongeveer 23 cm groot

                                                                     verspreiding   geslachtsonderscheid   sociale eigenschappen   geschikte behuizing

                                                                     omgevingstemperatuur  voedsel   activiteiten  kweek  mutaties   bijzonderheden

     dit is mijn eigen lachduif                    

 

 

 

verspreiding

De lachduif es een gedomesticeerde vogel. De stamvorm van deze duif leeft in Noord-Afrika.

terug

geslachtsonderscheid

Het verschil tussen de geslachten is niet eenvoudig te zien. Soms zijn de mannetjes grover gebouwd en hebben een groter lichaam en een grotere kom, maar dit is geen waterdichte methode. Beter is het de dieren te observeren; de mannetjes baltsen tijdens de kweekperiode.

terug

sociale eigenschappen

Lachduiven geven doorgaans geen problemen met andere vogels. Ook onderling zijn ze verdraagzamer dan andere duiven soorten. Hebt u een ruime volière, dan kunt u twee of meer koppels samen houden. Houd echter een oogje in het zeil in de kweekperioden.

terug

geschikte behuizing

Lachduiven voelen zich opperbest in een ruime buitenvolière, maar ze kunnen ook in een kamervolière gehouden worden, mits deze langer dan hoog is. Beplanting is welkom, maar niet nootzakelijk om deze dieren zich op hun gemak te laten voelen. Deze duiven worden vaak als eenling gehouden. De kooi moet dan een minimale lengte van 70 cm hebben, bij een diepte van 40 cm.    Geschikte zitstokken voor deze soort hebben een doorsnede van 2.5 cm.

terug

omgevingstemperatuur

 

Wanneer de volière een beschut nachthok heeft, hoeft u normaliter in de winter geen extra voorzieningen te treffen.

terug

voedsel

Lachduiven eten een mengsel van tortelduivenvoer, aangevuld met een mengsel voor kleine tropische vogels. Daarnaast eten ze graag wat eivoer en groenvoer. Maagkiezel en grit behoren altijd aanwezig te zijn, zodat de vogels hiervan naar behoefte kunnen opnemen.

terug

activiteiten

Deze duivensoort heeft een mooie roep. Ze zijn relatief snel vertrouwelijk met hun verzorger en worden bij een rustige benadering en goede verzorging ook vrij snel tam. Ze gedragen zich zowel in de volière als in een kooi rustig en zijn niet schrikachtig. Deze duivensoort neemt graag een zandbadje om het verenpak te fatsoeneren. Zet hiervoor een geglazuurde aardewerken schaal met schoon, licht zand (geen schelpenzand) op de bodem van de kooi of volière.

terug

kweek

Het kweken van lachduiven is doorgaans niet moeilijk. De ouders kwijten zich uitstekend van hun taak. Als nestplaats komt een duivenmand in aanmerking. Ook een plankje van ongeveer 20 bij 20 cm, met een opstaand randje van 5 cm, dat u op hoogte  (op een beschutte plek) hangt, wordt graag als nestplaats in gebruik genomen. Leg op de nestplaats wat korte stukjes stro en takjes neer. Doorgaans maken de dieren niet of nauwelijks werk van hun nestbouw. Deze dieren leggen vrijwel altijd 2 eitjes, die s'nachts door de duivin en overdag door de doffer bebroed worden. Na ongeveer twee weken of wat later komen de jongen uit het ei. Na krap drie weken vliegen de jongen uit. Ze kunnen dan nog niet voor zich zelf zorgen en worden nog een poosje door voornamelijk door de doffer begeleid en gevoerd. Wanneer de jongen zelfstandig kunnen eten, kunnen ze apart gezet worden.       De ouder dieren zijn intussen alweer vaak bezig met een volgend legsel. Lachduiven staan bekend om hun uitstekende pleegouderschap. Eitjes en jongen van andere duivensoorten die tot minder betrouwbare broeders behoren, worden meestal probleemloos geaccepteerd.

terug

mutaties

Er zijn veel mutaties van deze vogelsoort bekent. Hij komt o.a. voor in wit en gevlekt, maar er zijn ook talloze variaties op de intensiteit van de kleur van het verenkleed en de aftekeningen. Een paar bekende mutaties zijn de witte dieren met zwarte ogen, de izabels, perzikkoppen en bonte. Er zijn ook lachduiven met een afwijkende vederstructuur, zoals de gefriseerde lachduif (met gekrulde veren) en de silky (met zijdeachtige veren). De laatste is geen beste vlieger.

terug

Bijzonderheden

Lachduiven worden wel eens verward met tortelduiven. (Streptopelia decaocto), maar hoewel ze er wel wat op lijken, gaat het hier toch om twee verschillende soorten duiven. Lachduiven kunnen erg oud worden; bij een goede verzorging ruim 30 jaar.

terug